Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ο ιστιοχώρος είναι ένας χώρος που βρίσκεται παντού και πουθενά. Σύμφωνα με τον ορισμό που εγώ δίνω στο τι σημαίνει ιστιοχώρος, λέω ότι σαν πρώτη φάση ο χώρος, που θα πρέπει να σχεδιάσουμε δεν είναι απαραίτητο να έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα και δομή. Ο χώρος ακόμα και το έπιπλο μπορούν να είναι στοιχεία που μεταβάλλονται ανάλογα με τις κινήσεις των ανθρώπων που ζουν στο χώρο αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: