Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥΜέρη του πλοίου:
8:Μεσόστεγο ή Γέφυρα πλοίου,

Δεν υπάρχουν σχόλια: